Szkolenie w Zespole Szkół im. KEN
 
 
30 osób rannych, około 200 ewakuowanych, wybuch gazu, zawalenie i pożar części budynku internatu Zespołu Szkół w Tymbarku. Na miejsce przybywa zastęp OSP Tymbark GBA "Dennis".
 

 

Kierujący akcją ratowniczą mł. asp Dariusz Molek po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdził, iż w wyniku wybuchu zawaleniu uległa znaczna część budynku, pomieszczenia w wyniku panującego pożaru są silnie zadymione , a w środku mogą znajdować się ludzie. Do akcji ratowniczej wysłał dwóch ratowników, w aparatach powietrznych. Po przyjeździe kolejnych jednostek z OSP Tymbark GBA "Star 266", OSP Podłopień, OSP Laskowa, OSP Piekiełko i OSP Zawadka, kolejni strażacy przystąpili do działań mających na celu opanowanie pożaru, przeszukanie budynku i ewakuacje znajdujących się w nim osób. Na sali gimnastycznej znajdującej się w pobliżu zdarzenia zorganizowano punkt medyczny, z którego pomocy skorzystało 30 osób. To scenariusz ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tymbark. Znaczna ilość osób poszkodowanych oraz ciężkie warunki jakie spotkały ratowników podczas przeprowadzonych ćwiczeń były dobrym sprawdzianem wyszkolenia poszczególnych drużyn. Sprawdzian ten wypadł bardzo dobrze- mówi mł. asp Dariusz Molek Młodszy Inspektor ds Operacyjno- Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Udział w ćwiczeniu wzięła również jednostka z zaprzyjaźnionej straży z Laskowej, z którą strażacy z terenu gminy Tymbark spotykają się przy różnego rodzaju zdarzeniach. Szczególne podziękowania, za oddelegowanie pozorantów do ćwiczeń, kierujemy pod adresem Jednostki Nr 2007 ZS -Strzelec. Organizacji Społeczno wychowawczej w Tymbarku i składamy je na ręce jej Komendanta mł. insp. ZS Roberta Nowaka- mówi Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Tymbarku Zbigniew Kaptur. Po odbytych ćwiczeniach na wszystkich czekał smaczny poczęstunek.

Opracował: Paweł Janczak

Telefon alarmowy 998 lub 112