Turniej młodych pożarników
 
 
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom”
 

 

W turnieju udział wzięło 40 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły średniej z terenu gminy Tymbark.
           Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy zawierał test składający się z 40 pytań , który pozwolił wyłonić po 5 finalistów z każdej grupy wiekowej. W finale uczniowie odpowiadali na pytania  zawarte w zestawach składających się z 5 pytań.  
            Komisji sędziowskiej  przewodniczył kpt Krzysztof Hybel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.
            Pytania konkursowe opracował mł kpt Dariusz Molek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.
            Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku. Fundatorami nagród rzeczowych dla zwycięzców byli: Urząd Gminy w Tymbarku, PZU Inspektorat w Limanowej oraz Firma Tymbark MWS , która ufundowała soczki.
Posiłek dla wszystkich uczestników turnieju przygotował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.
             W turnieju uczestniczyli gospodarz gminy Tymbark Lech Nowak, Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, Robert Nowak, inspektor ds. obronności, OC, zarządzania kryzysowego, mł kpt Tomasz Kaptur z tymbarskiej OSP, Ewa Skrzekut, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku oraz wychowawcy.
             Nagrody wręczał osobiście wójt gminy Tymbark Lech Nowak.
Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych:
1. Dominik Chudy ze Szkoły Podstawowej w Piekiełku, 2. Maciej Golonka SP Piekiełko, 3.Kinga Sobczak SP Podłopień, 4. Natalia Ptak SP Podłopień, 5. Lidia Sowa SP Podłopień,

W grupie gimnazja;
1.Joanna Mrózek Gimnazjum Piekiełko, 2.Karol Urbański Gimnazjum Tymbark,3. Barbara Kawula Gimnazjum Tymbark, 4. Sebastian Smaga Gimnazjum Tymbark, 5. Magdalena Kaim Gimnazjum Tymbark,

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Grzegorz Dobrzycki, 2. Michał Duda, 3. Przemysław Pierzga, 4. Grzegorz Rutkowski, 5. Damian Siatka, wszyscy z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, uczniowie klas pożarniczych.

  Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.
  Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

                                                                                     Robert Nowak

Telefon alarmowy 998 lub 112