Walne zebranie
 
 
W dniu 27.02.2011 w remizie OSP Tymbark Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
 

 

Na, którym został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna.

 

W skład nowego zarządu weszli:

 

Stanisław Przybylski - Prezes

Zbigniew Kaptur       - z-ca Prezesa, Naczelnik

Paweł Janczak         - z-ca Prezesa

Tomasz Kaptur        - z-ca Naczelnika

Roman Smaga        - z-cz Naczelnika

Jan Kawula              - Sekretarz

Maria Ociepka         - Skarbnik

Marcin Janczak        - Gospodarczy

Kazimierz Dziadoń   - Członek Zarządu

 

Telefon alarmowy 998 lub 112