Ćwiczenia Gminne
 
 
W dniu 27 października, w godzinach popołudniowych odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Tymbark.
 

 

 

   Założeniem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru powstałego jako skutek wybuchu materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach Urzędu Gminy. Do wybuchu doszło w pomieszczeniu ubikacji na piętrze (przypuszczalnie zamach terrorystyczny). W chwili zdarzenia w obiekcie przebywało kilku petentów. Wójt Gminy zarządził ewakuację placówki. Ze względu na uszkodzenia dróg komunikacyjnych wewnątrz obiektu występują utrudnienia w dotarciu do niektórych pomieszczeń, występuje silne zadymienie.         O zdarzeniu zostało poinformowane Powiatowe Stanowisko Kierowania w Limanowej, które zadysponowało do działań jednostki OSP z terenu gminy Tymbark,  zastęp SHD-24 z JRG Limanowa oraz Policję.

 

   Działania jednostek polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, ewakuacji osób poszkodowanych z budynku oraz udzieleniu im kwalifikowanej pomocy medycznej.  W wyniku akcji z budynku ewakuowano 10 osób z czego jedną przy użyciu kosza samochodu  SHD-24, a w trakcie jej trwania patrol Policji ujął dwóch odpowiedzialnych za atak terrorystów.

 

   W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP z Tymbarku, Podłopienia, Piekiełka, Zawadki, Funkcjonariusze Policji z posterunku w Tymbarku,  Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciel KP PSP w Limanowej,  Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP    w Tymbarku oraz  Członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Tymbarku.

 

   Założenie oraz znakomitą pozoracje przygotowali  kpt. mgr inż. Frączek Wojciech wraz          z uczniami klasy II i III liceum o profilu pożarniczym w Tymbarku.

 

Więcej zdjęć z ćwiczeń w galerii

Telefon alarmowy 998 lub 112