"Samochód pożarniczy Man własnością OSP Tymbark"
 
 
W dn. 21 grudnia 2011 roku w remizie OSP Tymbark odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w którym udział wzięli: bryg. mgr inż. Grzegorz Janczy- Komendant Powiatowy PSP w Limanowej, mgr inż. Lech Nowak- Wójt Gminy Tymbark, mgr Paweł Ptaszek- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark, Robert Nowak- inspektor UG Tymbark oraz członkowie statutowych władz oddziału gminnego związku.
 

 
Na początku posiedzenia,
Grzegorz Janczy na podstawie decyzji Małopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Krakowie, przekazał na własność OSP Tymbark
samochód pożarniczy MAN. 
Należy przypomnieć, że ten niezawodny we wszelkich akcjach ratowniczych
samochód jest w naszej jednostce od 2009 roku- mówi Stanisław
Przybylski, prezes OSP Tymbark.  Do dnia dzisiejszego była to forma
użyczenia, a z chwilą  przekazania na własność wzbogaca się
bezpośrednio majątek OSP, a pośrednio także gminy. Nie kryjemy radości
i dumy z tego faktu i kieruję słowa wdzięczności do tych, którzy
spełnili nasze marzenia i obietnice zamienili w czyn. Szczególne
podziękowania kieruję do st. bryg. Jana Tajdusia z Komendy Głównej PSP,
p. komendantów: st. bryg. Andrzeja Mroza, st. bryg. Józefa Galicy z
Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, bryg. Grzegorza Janczego- Komendanta
Powiatowego PSP w Limanowej oraz do Ojca Kapelana st. kpt. Władysława
Kuliga.
W podziękowaniach nie wolno pominąć tych instytucji i osób, które
pomogły w zgromadzeniu wkładu własnego na samochód w wysokości 180
tysięcy złotych. Tak więc dziękujemy Samorządowi Gminy Tymbark,
Sołtysowi i Radzie Sołeckiej minionej kadencji, panu Janowi Puchale i
Zarządowi Powiatu Limanowskiego oraz Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Tymbarku. Chcę także przypomnieć, że brakującą do wkładu własnego
kwotę 20 tysięcy złotych pokryła tymbarska straż ze środków
własnych pozyskanych dzięki hojności mieszkańców naszej Gminy. Jeszcze
raz serdecznie Wszystkim dziękujemy- kończy swoją wypowiedż Stanisław
Przybylski.
W dalszej części posiedzenia ustalono terminy walnych zebrań
poszczególnych jednostek, omówiono wykonanie budżetu w zakresie ochrony
p. poż. a także wysłuchano informacji Wójta Gminy, p. Lecha Nowaka na
temat planu budżetu na rok 2012. Przedstawiciele tymbarskiego samorządu,
p. Lech Nowak i p. Paweł Ptaszek podziękowali strażakom za
zaangażowanie w mijającym roku oraz przekazali życzenia świąteczne
członkom i ich rodzinom. Komendant Grzegorz Janczy przedstawił
informację dotyczącą zdarzeń na terenie powiatu limanowskiego w
bieżącym roku i podziękował wszystkim jednostkom z terenu gminy za
pomoc w działaniach ratowniczo- gaśniczych.
Na zakończenie uczestnicy posiedzenia, łamiąc się opłatkiem przekazali
sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
Telefon alarmowy 998 lub 112