Wybór oferty
 
 
W dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd OSP Tymbark dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mebli technologicznych i urządzeń do remizy OSP Tymbark
 

 

 Firma MULTIGASTRO Kompleksowe Wyposażenie Gastronomii Wojciech
Wójcik, ul Podłęska 17 a, lok.58, 30-865 Kraków
w imieniu Zarządu OSP Tymbark- Stanisław Przybylski

Telefon alarmowy 998 lub 112