Zderzenie pojazdów w miejscowości Przylaski
 
 
18 stycznia 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku została poinformowana o zdarzeniu drogowym w miejscowoci Przylaski z poleceniem wyjazdu.
 

 

W momencie przybycia naszej jednostki na miejsce Drużyna PSP prowadziła już czynności mające na celu zabezpieczenie pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. Do dziłań zadysponowano GBA DENNIS z OSP Tymbark oraz GBA z JRG Limanowa.
Opracował: Paweł Janczak

Telefon alarmowy 998 lub 112