Członkowie czynni
 
lp. Imię i nazwisko funkcja
1 Zbigniew Kaptur Naczelnik
2 Roman Smaga Z-ca Naczelnika/Kierowca
3 Tomasz Kaptur
Z-ca Naczelnika/Kierowca
4 Dariusz Molek
Dowódca/Kierowca
5 Marcin Janczak
Gospodarczy/Kierowca
6 Paweł Janczak
Z-ca Prezesa/Kierowca
7 Robert Rybka
Strażak/Kierowca
8 Marcin Mrózek Strażak/Kierowca
9 Łukasz Cygal
Strażak
10 Maciej Kapturkiewicz
Strażak
11 Adam Kapturkiewicz
Strażak
12 Krzysztof Molek
Strażak
13 Włodzimierz Limanówka
Strażak/Kierowca
14 Dawid Filipiak
Strażak
15 Artur Kruszyński
Strażak
16 Jakub Kulig
Strażak
17 Stanisław Giza Strażak/Kierowca
18 Tomasz Kurczab
Strażak
19 Krzysztof Kawula
Strażak
20 Jakub Duda
Strażak
21 Rafał Cygal
 Strażak
22 Michał Wiktorski
 Strażak
23 Wojtek Wiktorski
Strażak
24 Mariusz Odziomek Strażak
25 Tomasz Szewczyk
Strażak
26 Bogdan Golonka
Strażak
27 Florian Ubik
Kierowca
28 Marian Rybka
Strażak
29 Czesław Kapturkiewicz
Strażak
30 Wiesław Duda
Strażak
31 Alojzy Kaptur
Strażak
32 Marek Kawula
Strażak
33 Stanisław Bubula
Strażak
34 Michał Mirek
Kierowca
35 Janusz Szewczyk
Strażak
36 Stanisław Sienkowiec
Strażak
37 Marian Urbański
Strażak
38
Michał Pasyk

Strażak

 
Telefon alarmowy 998 lub 112