Drużyny młodzieżowe
 

 

NOWA GRUPA MDP

Obecnie w naszej jednostce działają dwie drużyny młodzieżowe, dziewcząt i chłopców w przedziale od 12 do 16 lat, założone w  2007r. Ich opiekunem jest Łukasz Cygal.

 

Członkowie tych drużyn spotykają się regularnie na zbiórkach, w trakcie których odbywają się ćwiczenia mające na celu przygotowania drużyn do zawodów sportowo - pożarniczych. Nasza młodzież bierze udział w międzynarodowych obozach MDP w różnych krajach. Pierwszy obóz odbył się w naszej miejscowości z udziałem MDP z takich państw jak: Węgry, Słowacja, Chorwacja, Serbia . 

mdp1

 

mdp2

 

 W zawodach, które odbyły się na Węgrzech w Bacsalmas w dniach 16 - 19 lipca 2009r  nasza drużyna młodzieżowa zajeła I miejsce po zmaganiach w trudnych konkurencjach

 .mdp2

 

Mamy nadzieje, że udział naszych drużyn młodzieżowych w kolejnych obozach  będzie dobrym przykładem miłej współpracy z innymi krajami i zapoznaniem się z obyczajami tamtejszych mieszkańców . Jednak nasza praca z MDP nie kończy się tylko na zawodach.  Prowadzone są również  zajęcia mające na celu przygotowanie młodych członków naszej strażackiej społeczności do udziału we wszelkiego rodzaju działaniach ratowniczo- gaśniczych.

 
Telefon alarmowy 998 lub 112