Zatrucia CO
 

Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla jest to bezbarwny , bezwonny gaz lżejszy od powietrza który powstaje w wyniku spalania substancji organicznych. do ostrych zatruć dochodzi najczęściej w czasie pożaru, w kotłowniach, zamknietych garażach , przy niesprawnej instalacji wentylacyjnej. 

Objawy zatrucia CO:

 • bóle głowy
 • nudności, wymioty 
 • zobojętnienie na niebezpieczeństwo 
 • zabużenia świadomości lub jej utrata 
 • drgawki 


Postępowanie:

 • otwarcie wszystkich drzwi i okien 
 • wyniesienie zatrutego na świerze powietrze 
 • Ratownik jest także narażony na zatrucie wchodząc w strefe skażenia 
 • po wyniesieniu z pomieszczenia jesli poszkodowany jest nieprzytomny to postepujemy werług algorytmu "ABC" 
 • wezwanie pomocy( karetki pogotowia, straży pożarnej) 
 • jaknajszybsze rozpoczęcie tlenoterapii


Sposoby udzielania pierwszej pomocy przdstawione na tej stronie umożliwiają Państwu poznanie skutecznego działania w nagłych przypadkach. Zamieszczono algorytm i wytyczne co do postępowania jednak do właściwego ich zastosowania konieczne jest również nabycie umiejętności praktycznych, które można uzyskać przechodząc odpowiednie przeszkolenie. Stąd autorzy niniejszego opracowania nie poniszą odpowiedzialności za błędy wynikłe na skutek nieprawidłowego postępowania ratowniczego i błędy wynikłe z niewłaściwej interpretacji przedstawionej procedury. Udzielenie pierwszej pomocy nigdy nie zwalnia z obowiązku wezwania odpowiednich służb medycznych. 

Opracował: Artur Kruszyński

 
Telefon alarmowy 998 lub 112