Złamania
 

Złamania

Złamanie- przerwanie ciągłości kości.
Podział złamań.

 • Złamanie zamknięte- nie ma przerwania ciągłości tkanek ( skóra, mięśnie, powięźle )
 • Złamanie otwarte- uszkodzone są tkanki miekkie, mięśnie, powięźle i skóra.


Każde złamanie otwarte traktujemy jak zakażone!!!

Objawy: 

 •  ból
 • obrzęk w miejscu urazu i zasinienie skóry
 • zniekształcenie kończyny( skrócenie, wygiecie w nienaturalny sposób) 
 • utrata funkcji złamanej kończyny 
 • czasami słyszalne tarcie o siebie odłamów kostnych
 • przy złamaniech otwartych widać kości


Postępowanie: 

 • usuniecie odzierzy z nad miejsca uszkodzenia
 • jezeli obecne są rany to przykrycie ich jałowym opatrunkiem 
 • jeżeli z ranywystają kości to anleży zabezpieczyć je tak jak ciało obce w ranie
 • nastawianie złamanych kości wskazane jest tylko gdy odłamy kostne uciskają na naczynia krwionośne ( należy wtedy odciągnąc kończyne wzdłuż osi dłuższej złąmanej kości)
 • stabilizacja złamanej kończyny w pozycji w jakiej sie znajduje


Każdemu złamaniu toważyszy krwawienie. Należy zwrócić uwagę na stan ogólny poszkodowanego( Może nastąpić wstrząs hipowolemiczny)

Zasady unieruchamiania złamań:

 •  unieruchamia sie dwa sąsiadujące stawy
 • palce pozostawia sie widoczne dla zapewnienia kontroli ukrwienia kończyny 
 • w przypadku braku materiałów opatrunkowych do unieruchomienia kończyne górna mozna uunieruchomic mocując ją do tłowia a kończyne dolną mocując razem z drugą zdrową kończyną
 • unieruchamiajac kończyne materiał opatrunkowy modeluje sie i dopasowuje się na sdrowej kończynie

 
Sposoby udzielania pierwszej pomocy przdstawione na tej stronie umożliwiają Państwu poznanie skutecznego działania w nagłych przypadkach. Zamieszczono algorytm i wytyczne co do postępowania jednak do właściwego ich zastosowania konieczne jest również nabycie umiejętności praktycznych, które można uzyskać przechodząc odpowiednie przeszkolenie. Stąd autorzy niniejszego opracowania nie poniszą odpowiedzialności za błędy wynikłe na skutek nieprawidłowego postępowania ratowniczego i błędy wynikłe z niewłaściwej interpretacji przedstawionej procedury. Udzielenie pierwszej pomocy nigdy nie zwalnia z obowiązku wezwania odpowiednich służb medycznych. 

Opracował: Artur Kruszyński

 
Telefon alarmowy 998 lub 112