Oparzenia
 

Oparzenie

Oparzenie jest obrażeniem tkanek w skutek działania wysokiej temperatury ( 90% wszystkich oparzeń), środków żrących( około 5% oparzeń) oraz prądu elektrycznego lub pioruna( 5% oparzeń)

Objawy: 
W celach praktycznych przyjęto 3 stopnie oparzeń: 
1. I stopień

 • piekący rumieniec 
 • obrzęk skóry 
 • ból 


2. II stopień

 • pęcherze wypełnione płynem surowiczym 
 • skóra silnie zaczerwieniona 
 • czucie zachowane


3. III stopień

 • skóra sucha, biała lub szara 
 • brak czucia 
 • martwica uszkodzonych tkanekv - zwęglenie 


Postępowanie: 

 

 • usunięcie poszkodowanego z miejsca zagrożenia 
 • zdjęcie obrączek pierścionków, krawatu 
 • zabezbieczenie drug oddechowych 
 • chłodzenie zimną wodą oparzonej powierzchni przez kilka minut ( można polewać oparzoną skóre zimną bierzącą wodą przez conajmniej 20 minut. Przy dłuzych powierzchniach należy stosować 
  okłady z nawilżonych gaz)
 • przy poparzeniach okolicy twarzy ( oczy, nos, usta, gardło) należy ochładzać nie tylko powierzchnię zewnętrzną ale też płukać jamę ustna i gardło zimną wodą.
 • przy kontakcie skóry z kwasem lub zasadą należy spłukiwać miejsca poparzone przez 15 minut pod bierzącą wodą 
 • przy oparzeniach wapnem niegaszonym należy mechanicznie usunąć wapno 
 • osłonić ranę dostępnymi jałowymi środkami opatrunkowymi
 • przewieźnienie poszkodowanego do szpitala 


Czego nie należy robić przy oparzeniach: 

 • smarować świeżo oparzonej skóry maściami, kremami, itp. 
 • zrywać ubrania, które przykleiło sie do skóry ( ostroznie ściągnij pozostałą odzież ).
 • neutralizować zadsad kwasami i odwrotnie ( stosuj tylko wodę!!!)


Sposoby udzielania pierwszej pomocy przdstawione na tej stronie umożliwiają Państwu poznanie skutecznego działania w nagłych przypadkach. Zamieszczono algorytm i wytyczne co do postępowania jednak do właściwego ich zastosowania konieczne jest również nabycie umiejętności praktycznych, które można uzyskać przechodząc odpowiednie przeszkolenie. Stąd autorzy niniejszego opracowania nie poniszą odpowiedzialności za błędy wynikłe na skutek nieprawidłowego postępowania ratowniczego i błędy wynikłe z niewłaściwej interpretacji przedstawionej procedury. Udzielenie pierwszej pomocy nigdy nie zwalnia z obowiązku wezwania odpowiednich służb medycznych. 

Opracował: Artur Kruszyński

 
Telefon alarmowy 998 lub 112