Chwyt Rauteka
 

Chwyt Rauteka

Podejdź z tyłu poszkodowanego i schyl sie. Umieść ręce pod jego pachami, jedną ręke połóż na brodzie i wykonaj lekki naciąg głowy w długiej osi ciała. Podtrzymując głowe za brode ułóż ją między swoim barkiem a głową. Drugą ręką chwyć przedramie poszkodowanego i tak trzymając wydobądż go z miejsca zagrożenia.


Opracował: Paweł Janczak

Sposoby udzielania pierwszej pomocy przdstawione na tej stronie umożliwiają Państwu poznanie skutecznego działania w nagłych przypadkach. Zamieszczono algorytm i wytyczne co do postępowania jednak do właściwego ich zastosowania konieczne jest również nabycie umiejętności praktycznych, które można uzyskać przechodząc odpowiednie przeszkolenie. Stąd autorzy niniejszego opracowania nie poniszą odpowiedzialności za błędy wynikłe na skutek nieprawidłowego postępowania ratowniczego i błędy wynikłe z niewłaściwej interpretacji przedstawionej procedury. Udzielenie pierwszej pomocy nigdy nie zwalnia z obowiązku wezwania odpowiednich służb medycznych.

 
Telefon alarmowy 998 lub 112