O jednostce
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku działa nieprzerwanie od 130 lat.

 

W 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego. Obecnie OSP Tymbark dysponuje 4 samochodami: GBA 2/16 Dennis ,GBA 2,5/16 Star 266, GBARt 2/24 MAN  , Lublin III oraz dobrej jakości sprzętem ratowniczo-gaśniczym .

Samochód marki Dennis został przekazany jednostce w 1998 roku w darze od partnerskiego miasteczka Walley Brige w Wielkiej Brytani i został nazwany imieniem kobiety-strażaka "Fleur", która poświeciła swe życie ratując dziecko z pożaru. Pojazd ten nadaje sie doskonale do wszelkich akcji ratowniczo- gaśniczych oraz do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych.

GBA 2,5/16 -Star 266 ze względu na fakt ,iż jest wyposażony w napęd na 3 osie jest doskonałym samochodem do prowadzenai akcji w cieżkim górskim terenie. Sprzęt którym dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna Tymbark nadaje sie do prowadzenia akcji w bardzo zróżnicowanym terenie  dzieki czemu doskonale sprawdza sie na obszarze całego powiatu limanowskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku

 

Jednak wyposażenie to nie wszystko; bardzo ważnym elementem w działaniu każdej jednostki OSP jest obecność ludzi. W przypadku naszej jednostki jest to 37 członków czynnych.Są to dobrze wyszkoleni strażacy, z których kilku jest Funkcjonarjuszami Państwowej Straży Pożarnej .

 

Ćwiczenia OSP Tymbark

Działania Tymbarskiej OSP nie ograniczają sie jednak tylko do wyjazdów na akcje ratowniczo Gaśnicze. Nasza straż organizuje szereg imprez mających na celu propagowanie ochrony przeciwpożarowej, turystyki oraz podwyższania sprawności fizycznej, szczególnie wśród najmłodszych.  Remiza OSP  Tymbark znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

GBA 2/24 MAN 4x4 z JRG Limanoorazwa
 
Telefon alarmowy 998 lub 112