Od Prezesa
 

OSP Tymbark działa w sposób nieprzerwany od 1878 roku. Historia naszej jednostki jest dokumentowana we wspaniale prowadzonej przez Stanisława Gągałę kronice. ( Stanisław Gągała jest na co dzień prezesem firmy Gold Drop, produkującej chemię gospodarczą- jest także członkiem honorowym i sponsorem naszej straży).
Dzień dzisiejszy naszej straży to: 43 czynnych druhów, 2 młodzieżowe drużyny pożarnicze- dziewczyn i chłopców, ok. 50 członków wspierających i X członków honorowych.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w TymbarkuNa co dzień wykonywaniem naszych obowiązków statutowych zajmują sie czynni strażacy. Polega to na udziale we wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczo- gaśniczych, szkoleniach, zbiórkach, ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych. Całość prac związanych z działalnością naszej jednostki koordynuje 9 osobowy zarząd, w którym mam zaszczyt pełnić rolę prezesa.

Nad gotowością druhów czuwa zawsze niezawodny naczelnik naszej straży druh Zbigniew Kaptur. Wspierają go również jego zastępcy druhowie Roman Smaga i Michał Mirek. Nasz zarząd działa 2 rok w obecnej kadencji. Działalność jest sprawna i skuteczna bowiem wszyscy członkowie podchodzą do swoich obowiązków z zaangażowaniem i sercem.

Wszelkie uchwały i decyzje jakie wypracowujemy na swoich posiedzeniach skrupulatnie protokołuje druh Stanisław Poczynek ( na co dzień dyr. Banku Spółdzielczego Rzemiosła oddział w Tymbarku) i pomimo nawału obowiązków zawodowych jest członkiem Zarządu Powiatowego oraz prezesem Zarządu Gminnego Sprawy gospodarcze prowadzi druh Bogdan Golonka. W gronie zarządu do osób wyjątkowych zalicza się druh Jan Wątroba- członek naszej straży będący jednoczenie Komendantem Gminnym ZOSP w Tymbarku. Druh Jan ma najdłuższy staż w naszej jednostce bo jest straząkiem od 1940 roku, a przez 27 lat pełnił funkcje Naczelnika OSP Tymbark. Jest dla nas wielkim autorytetem i żywą historią naszej wspólnoty. Informując o członkach Zarządu OSP Tymbark nie mogę pominąć roli jaką pełni w nim Zastępca Prezesa druh Czesław Sobczak. Należy on do najaktywniejszych członków działających bardzo ofiarnie i skutecznie. Jest inicjatorem i sponsorem cieszących sie wielkim zainteresowaniem zawodów strzeleckich- imprezy organizowanej przez naszą straż. Często przy wyjazdach służbowych korzystamy z jego środków transportu.
Podkreślić należ obecność naszej jednostki od 1995 roku w Krajowym Systemie Ratowniczo- Ganiczym. Argumentem włączenia w KSRG było niewątpliwie wiele przesłanek. Najistotniejszym był zapewne czynnik ludzki, ale także baza i sprzęt posiadany przez naszą straż. Jesteśmy właścicielami okazałej remizy. W garażach stoją zawsze w pełnej gotowości samochody pożarnicze: Dennis- "Fleur"-GBAM 2,5/32, Star 266- GBAM 2,5/24 i Lublin III. Oprócz tego dysponujemy nowoczesnym sprzętem ratowniczo gaśniczym.

Sprzęt i osobiste wyposażenie strażaków uzupełniamy rok rocznie dzięki dotacją z budżetu państwa, samorządu lokalnego, a także dzięki naszym dochodom własnym. Na każde wezwani jesteśmy gotowi o każdej porze dnia i nocy nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie ciekawostką jest fakt że nasz kierowca- konserwator, mający kilkudziesięcioletni staż strażacki dh Ubik chyba jako jedyny strażak w Małopolsce nosi piękne imię naszego patrona Floriana.

Nasza działalność nie ogranicza się tylko do udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych, zbiórkach, ćwiczeniach czy zawodach. Bardzo aktywnie uczestniczymy w życiu naszej Małej ojczyzny.Przede wszystkim jest to działalności kulturalno- sportowej. W sferze naszych osiągnięć kulturalnych nie mogę pominąć naszej dumy, jaką jest działająca przy naszej straży orkiestra dęta Tymbarski Ton. W chwili obecnej liczy ona 35 osób, a jej kapelmistrzem jest pan Ryszard Przechrzta. Orkiestra koncertuje z dużymi sukcesami od 1993r., ubarwiając każdą uroczystość o charakterze patriotycznym, religijnym, państwowym czy lokalnym. bierze udział w przeglądach powiatowych i wojewódzkich.

 
Telefon alarmowy 998 lub 112