Strzelcy na linach!
 
 
Jednym z elementów szkolenia wojskowego i ratowniczego tymbarskich Strzelców jest nauka wspinaczki górskiej, którą przeprowadzili ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku mł asp. Dariusz Molek ,strażak Marcin Janczak i Robert Rybka.
 

 

Instruktorzy należący do tymbarskiego Strzelca, zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili z 10-cio osobową grupą Strzelców będących równocześnie uczniami klas policyjnych tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Wiedza nabyta przez młodzież podczas szkoleń ,będzie procentować w późniejszym okresie kariery zawodowej przyszłych policjantów. Współpraca tymbarskiego Strzelca z Jednostką OSP w Tymbarku układa się doskonale. Dzięki pomocy tymbarskich strażaków młodzież z proobronnej organizacji Strzelec w Tymbarku ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zakresie ratownictwa.

Opracował: Robert Nowak

 

Telefon alarmowy 998 lub 112